Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ u području uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada

Odjel za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (CES DFC) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je natječaj unutar IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 02. ožujka 2010. godine.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje biti će organizirane prije roka za dostavu projektnih prijedloga te će datumi i mjesto održavanja biti naknadno objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CES DFC Odjela.

Detaljne informacije o Natječaju kao i kompletna dokumentacija dostupni su na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr/dfc/default.aspx
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors