Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ u području socijalnog uključivanja

Odjel za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (CES DFC) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je natječaj unutar IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala – Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 18. siječnja 2010 (do 15:30 prema lokalnom vremenu). Napominjemo da će se u sklopu ovog natječaja održati informativne radionice za potencijalne prijavitelje te će datumi i mjesto održavanja biti naknadno objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CES DFC Odjela.

Detaljne informacije o Natječaju kao i kompletna dokumentacija dostupni su na stranicama Europeaid-a te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors