Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Predstojeći rokovi unutar programa Europa za građane

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa „Europa za građane“ za aktivnost „Aktivni građani za Europu" ističu
  • 1. lipnja 2008.:
    • Za mjeru „Sastanci građana bratimljenih gradova“,  za sastanke koji će se održavati između 1. listopada i 31. prosinca 2008. Sastanci građana nastoje okupiti čitav niz građana i skupina građana bratimljenih gradova posredstvom partnerstva između općina i gradova u svrhu razvoja povezanosti među građanima; bilateralna ili multilateralna okupljanja (skupina) građana bratimljenih gradova trebala bi biti vođena temama opredijeljenosti za europske integracije, prijateljstva u Europi i aktivnog sudjelovanja. Više informacija i prijavne obrasce i detaljne upute preuzmite ovdje;
    • Za mjeru „Višegodišnjih projekata umrežavanja bratimljenih gradova“, za projekte koji će se provoditi u razdoblju od 1. prosinca 2008. do 30. studenoga 2010. Tematskom suradnjom bratimljenih gradova temeljenom na povezivanju niza međusobno bratimljenih gradova stvara se preduvjet za potencijalno umrežavanje općina/gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem, a za podnošenje višegodišnjih projektnih prijedloga umrežavanja bratimljenih gradova podnositelji će morati predočiti operativni plan djelovanja s glavnim aktivnostima (primjerice sastancima građana, kreativnim i stručnim radionicama i konferencijama) te očekivanim postignućima umrežavanja tijekom provedbe projekta. Više informacija i prijavne obrasce i detaljne upute preuzmite ovdje;
  • 1. srpnja 2008. za mjeru „Projekti građana i mjere potpore“, za projekte koji će se u maksimalnom trajanju od 10 mjeseci provoditi u razdoblju od 1. prosinca 2008. i 28. veljače 2009. Projekti građana i mjere potpore obuhvaćaju potporu raznim vrstama transnacionalnih i međusektorskih projekata koji izravno uključuju građane, a okupljaju građane različitih okruženja koji će raspravljati i zajedno djelovati po pitanju zajedničkih europskih tema, na lokalnoj i europskoj razini, s ciljem razmjene iskustava i pozitivne prakse te razvoja novih umijeća i znanja. Puni tekst natječaja, upute i prijavne obrasce možete preuzeti ovdje.
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors