Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Javni poziv za sufinanciranje „tradicionalnih“ LIFE projekata

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u RH, u suradnji s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa LIFE 2014.-2020. za 2015. (potprogrami Klima i Okoliš).

U okviru ovog poziva pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti koordinator-korisnici projekta ili pridruženi-korisnici na projektu:
-          trgovačka društva i druge pravne osobe,
-          fizičke osobe (obrtnici),
-          jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-          tijela državne uprave,
-          ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
-          nevladine organizacije
 
Rokovi za dostavu zahtjeva (ovisno o pojedinom potprogramu):
-          za potprogram Klima do 25. kolovoza 2015
-          za potprogram Okoliš, uključujući prioritetna područja:
                -     Okoliš i učinkovitost resursa do 10 rujna
                -     Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna
                -     Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna
 
Financijska podrška Fonda je u skladu s pravilima LIFE programa za opravdane troškove i to najviše 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati.
 

Više o natječaju ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors