Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje zaštite okoliša i održivog razvoja

 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje, raspisala je natječaj za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu financijskih potporu iz programa Phare 2006. Financijske potpore koje će se dodjeljivati iznositi će od 50.000,00 do 100.000,00 EUR, a osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom i su-financijskom odnosu na projektima mogu sudjelovati  i lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne, razvojne i istraživačke institucije. Rok za podnošenje projektnih pojedloga je 22. travnja 2008..
 
Aktivnosti koje su prihvatljive za primanje financijske potpore unutar ovog natječaja obuhvaćaju tri tematska područja:
a)    unapređenje odgovornog upravljanja okolišem i načela održivog razvoja
b)    promicanje djelotvornog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije te održive izgradnje
c)    poticanje sudjelovanja OCD-a u zaštiti prirode, s posebnim naglaskom na zaštitu bio-raznolikosti
 
Prihvatljive aktivnosti, između ostalog, obuhvaćaju provođenje kampanja podizanja svijesti za ciljane skupine, uz tiskanje priručnika, knjiga, razvijanja edukativnih i trening programa; poticanje i povećanje sudjelovanja javnosti u praćenju provedbe zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu prirode; promicanje inovativnih pristupa zaštite prirode i održive proizvodnje kroz nove zakonodavne inicijative i/ili gospodarske instrumente; pripremanje i/ili provođenje planova i programa lokalnog razvoja; iniciranje postupaka kojima se potiče i unapređuje održivo korištenje obnovljivih izvora energije, promicanje i daljnji razvoj održivog i za okoliš prihvatljivog prijevoza, održive izgradnje, održive potrošnje i proizvodnje energije, energetska učinkovitost, prevencija onečišćenja, održivo korištenje prirodnih izvora uz inventarizaciju i praćenje bioraznolikosti; promicanje i daljnji razvoj zajedničkog djelovanja javnog i civilnog sektora na području zaštite bioraznolikosti.
 
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje te EuropAida. . . . 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors