Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje demokratizacije i ljudskih prava

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje, raspisala je natječaj za dostavu projektnih prijedloga u području demokratizacije i ljudskih prava za dodjelu financijskih sredstava iz programa Phare 2006.
Projektni prijedlozi trebali bi biti unutar jednog ili više prioriteta: jačanje lokalnog razvoja i građanskog sudjelovanja, uspostavljanje kroz-sektorskih partnerstava s ciljem snaženja procesa i praksi demokratizacije i ljudskih prava, te  poticanje unutar-sektorsku suradnju, partnerstava i umrežavanje organizacija civilnoga društva s ciljem jačanja utjecaja civilnoga društva te sudjelovanja u razvoju, provedbi i praćenju javnih politika vezanih uz pitanja demokratizacije i ljudskih prava.
Financijske potpore koje će se dodjeljivati iznositi će od 50.000,00 do 100.000,00 EUR, a osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom i su-financijskom odnosu na projektima mogu sudjelovati  i lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne, razvojne i istraživačke institucije.
Aktivnosti koje su prihvatljive za primanje financijske potpore unutar ovog natječaja obuhvaćaju promicanje i provođenje antikorupcijskih aktivnosti, podizanje svijesti o pitanjima vezanim uz sukob interesa, promicanje i zaštitu  načela vladavine prava te transparentne i odgovorne javne uprave, posredstvom uključivanja građana u postupak donošenja odluka, uopće snaženje sudjelovanja organizacija civilnoga društva i samih građana u stvaranje, provedbu i praćenje javnih politika, programa i planova važnih za razvoj lokalne zajednice. Među njima su i promicanje razvitka volonterskog rada, solidarnosti i filantropije, promicanje vrijednosti tolerancije, pluralizma, inter-kulturalizma i borbe protiv diskriminacije, kao i promicanje i razvoj nenasilnih metoda rješavanja sukoba, i još druge.
 
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je , a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. ožujka 2008.   
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors