Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj u okviru programa "Europa za građane" - aktivnost 1. Aktivni građani za Europu

Idući rok za podnošenje projektnih prijava u okviru programa «Europa za građane» za aktivnost 1. «Aktivni građani za Europu», mjera 1.1. «Sastanci građana bratimljenih gradova» je 1. veljače 2008. za sastanke koji će se održati između 1. lipnja i 31. srpnja 2008. Sastanci građana bratimljenih gradova sastoje se od okupljanja čitavog niza građana i skupina građana bratimljenih gradova, koristeći partnerstva među općinama za razvoj snažnog neformalnog i osobnog odnosa među njihovim građanima.
 
Više informacija i prijavne obrasce možete pronaći na stranicama EACEA-e

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors