Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaji EU u okviru Programa Erasmus+ za 2015.

Europska komisija je objavila novi Erasmus+ natječaj za 2015. čiji ukupni proračun iznosi 1.736,4 milijuna eura, od čega je za Hrvatsku predviđeno više od 12,9 milijuna eura za projekte u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Više informacija o natječajima, kao i rokovi podnošenja prijava možete pronaći ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors