Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za europske projekte suradnje programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura za potporu europskim projektima suradnje.


Program EU Kreativna Europa (2014.-2020.) usvojio je Europski parlament krajem 2013., a usmjerena je kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg su dva zasebna potprograma – Kultura (nastavak programa iz 2000. i za razdoblje 2007.-2013.) i MEDIA.

Upute i obrasce za prijavu na ovaj natječaj možete pronaći na službenim stranicama programa Kreativna Europa.  Dodatne informacije o sudjelovanju u potprogramu Kultura dostupne su na Desku Kreativne Europe.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 1. listopada 2014. 

Više o potprogramu Kultura, te o europskim projektima suradnje možete pronaći ovdje.
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors