Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaji Europske komisije u sklopu Programa za pravosuđe 2014.-2020. i Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.

Europska komisija objavila je natječaje u sklopu Programa za pravosuđe 2014.-2020. i Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.

Zaključkom Vlade RH Ministarstvo pravosuđa je odgovorno tijelo za navedene programe.


Detaljnije informacije o natječajima dostupne su ovdje

Također se možete obratiti kontakt osobama u Ministarstvu pravosuđa i to za Program pravosuđe 2014.-2020. gđi Mirni Minauf, na adresu elektroničke pošte: mminauf@pravosudje.hr i/ili tel: 01/3714-361 (Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju), dok su za Program za prava, jednakost i građanstvo 2014-2020. kontakt osobe gđa Mirna Minauf i gđa Ankica Kuna, e-mail: akuna@pravosudje.hr , tel: 01/3714-650 (Sektor za projekte Glavnog tajništva).

 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors