Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj u sklopu IPA Operativne potpore – Potpora regionalnim tematskim udrugama

Otvoren je natječaj unutar IPA Operativne potpore u području Potpore regionalnim tematskim udrugama radi postizanja dinamičnijeg civilnog društva koje će aktivno sudjelovati u javnim raspravama o pitanjima demokracije, ljudskih prava, socijalnoj uključenosti i vladavini prava, te koje će imati dovoljne kapacitete kako bi mogle utjecati na politiku i donošenje odluka.


U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti potporu od najviše 225.000 do 50.000 €, dok je minimalna stopa sufinanciranja 60%, a maksimalna 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijave je 22. rujna 2014.


Više ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors