Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisala je poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osiguravaju djelotvornu provedbu standarda EU u ostvarenju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj kroz afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u osiguranju dosljednog ostvarivanja ljudskih prava i izgradnju mreže organizacija civilnog društva, kao i među-sektorske suradnje radi pomoći ranjivim skupinama u pristupu ljudskim pravima u Hrvatskoj. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012 - Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2012. godinu. 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. lipnja 2014., a sve informacije pronađite ovdje.

Ured Vlade RH za udruge u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za dosad objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured Vlade RH za udruge pratit će kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, uz pružanje tehničke podrške organizacijama nositeljima projekata.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors