Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj EU u području osnovnih ljudskih prava i prava građana

Otvoren je natječaj EU u sklopu Programa „Fundamentalna prava i prava građana“ unutar financijske perspektive 2007-2013 do 12. ožujka 2014. Indikativni iznos bespovratnih sredstava je 10.900.000€.
 
Ovaj Poziv je namijenjen građanima EU-a ili trećim zemljama, te državljanima koji zakonito borave na teritoriju, kao i nevladinim organizacijama EU. Korisnici mogu biti institucije i javne ili privatne organizacije, sveučilišta, istraživački instituti, nevladine organizacije, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, međunarodne organizacije i druge neprofitne organizacije osnovane u EU.

Prioritetna područja
Projektni prijedlozi unutar ovog natječaja trebaju biti fokusirani na sljedeće godišnje prioritete unutar navedenog Programa:
- prava djece
- suzbijanje (borba protiv) različitih oblika rasizma i ksenofobije
- borba protiv homofobije: jačati/poboljšati razumijevanje i toleranciju
- Obrazovanje i umrežavanje između pravnih stručnjaka i pravnika u praksi
- Jačanje svijest o aktivnom europskom građanstvu i pravima vezani uz to, te pronalaženje prepreka za učinkovito djelovanje
- Jačanje svijesti i informiranje o EU pravilima u području slobode kretanja, a posebno direktive 2004/38/EC
- Omogućavanje razmjene znanje i dobrih praksi stjecanja i gubitka građanstva Unije
- Rodna neravnoteža vezano uz sudjelovanje u izborima za Europski parlament
- prava zaštite osobnih podataka
 
Prihvatljive aktivnosti:
- analize uključujući studije, istraživanja i prikupljanje podataka u području osnovnih prava i prava građana
- edukacija (trening) u području osnovnih prava i prava građana
- razmjena znanja, dobrih praksi i suradnja u identificiranju, analizi, promociji i dijeljenju dobrih praksi u području osnovnih prava i prava građana na EU razini
- podizanje svijesti, informiranje i dijeljenje u području osnovnih prava i prava građana
U sklopu ovog natječaja moguće je ostvariti samo jednu potporu. Maksimalno moguće vrijeme provedbe projekata je 24 mjeseca.
 
Više dostupno ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors