Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Financijska potpora za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša

Objavljen je natječaj za udruge u sklopu financijske potpore za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša te su prihvatljive države EU 27, Pridružene i Hrvatska.

Natječaj je usmjeren na sufinanciranje operativnih troškova nevladinih organizacija na području Europe u skladu s aktivnostima predviđenima za 2014 (u skladu sa prioritetima definiranim programom LIFE), a svrha je povećati sudjelovanje nevladinih organizacija u stvaranju i provedbi politike zaštite okoliša.

Ukupan iznos sredstava je 9.000.000 €.

Rok za prijavu je 15. listopada 2013.

Više o natječaju ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors