Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Objavljen natječaj IPA 2011 Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa darovnica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske “Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000“. Ovim programom darovnica Ured za udruge Vlade RH želi  ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu različitih aktivnosti kojima je cilj povećati sveukupnu transparentnost i otvorenost djelovanja hrvatske državne uprave, u svim pod-sektorima javnih politika. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011, a nacionalno sufinanciranje osigurava Ured Vlade RH za udruge.

Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskim stranicama: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome. Ista će biti objavljena i na internetskoj stranici SAFU: http://www.safu.hr (u dijelu: Natječaji/IPA komponenta I). Rok za zaprimanje prijedloga projekata je 5. srpnja 2013. do 16:00 sati po lokalnom vremenu. Vrijeme i mjesto održavanja informativnog sastanka bit će objavljeni na internetskoj stranici http://www.safu.hr (u dijelu: Natječaji/IPA komponenta I) 7 dana nakon objave poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Ured Vlade RH za udruge u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za dosad objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured Vlade RH za udruge pratit će kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, uz pružanje tehničke podrške organizacijama nositeljima projekata.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors