Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 1. ožujka 2013. i traje do 2. travnja 2013. Više informacija pronađite ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors