Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za „Mjere potpore“ unutar programa Europa za građane

U sklopu Aktivnosti 1, Mjere 2.2. „Mjere potpore“ programa Europa za građane,  udruženja i federacije općina/gradova i ostale neprofitne organizacije sa specifičnim znanjem i iskustvom o građanstvu,imaju priliku podnijeti projektni prijedlog do 1. lipnja 2012.godine.
 
Svrha ovog natječaja jest facilitiranje uspostavljanja  dugotrajnih partnerstava i mreža značajnog broja dionika koji promiču aktivno europsko građanstvo, kako bi se osnažio utjecaj samog programa Europa za građane i potpomoglo ostvarenje njegovih ciljeva kroz sve natječaje koje nudi. Financijski će se podupirati organiziranje trening i informativnih aktivnosti, kojima se potencijalnim prijaviteljima omogućuje unaprijediti njihova znanja i vještine potrebne za provođenje kvalitetnih projekata te se promiče sam Program odnosno njegovi specifični natječaji, kao i uspostavljanje platformi za tražene partnerskih organizacija i umrežavanje među trenutnim i potencijalnim dionicima važnima za uspješnu provedbu programa Europa za građane.
 
Aktivnosti moraju uključivati  sudionike iz najmanje 2 zemlje sudionice Programa (to su za sada zemlje članice Europske unije, Hrvatska, Makedonija i Albanija), od kojih najmanje jedna država mora biti članica EU. U sklopu projekta moraju se organizirati najmanje 2 događanja, a ukupno trajanje projekta je najviše 12 mjeseci. Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 30.000,00 i 100.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 80% ukupnih troškova projekta).  
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
 
Primjere dobre prakse također možete potražiti na našim stranicama. 
 
Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors