Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane

U sklopu Aktivnosti 4 „Aktivno europsko sjećanje“ programa Europa za građane, čitav spektar neprofitnih organizacija (kao što su udruge, udruženja preživjelih, udruženja obitelji žrtava, memorijalni centri, muzeji, lokalne i regionalne vlasti, federacije, organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika - think tanks, obrazovne i istraživačke ustanove, organizacije aktivne u području volonterskog rada i sl.)imaju priliku podnijeti projektne prijedloge na temu aktivnog europskog sjećanja do 1.lipnja 2011.godine.

U sklopu ovog natječaja financijski će se podržati projekti koji uključuju organiziranje događanja različitih formata i/ili proizvodnju čitavog spektra audio-vizualnih materijala kojima se širi svijest o žrtvama totalitarnih režima nacizma i staljinizma, komemorira se žrtvama tih poredaka te se osnažuju temeljne vrijednosti Europske unije kao što su sloboda, demokracija i poštivanje ljudskih prava.
 
Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 10.000,00 i 55.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 60% ukupnih troškova projekta). 
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
 
 
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors