Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane

 

U sklopu Aktivnosti 1, Mjere 2.1. „Projekti građana“ programa Europa za građane, općine/gradovi i organizacije civilnog društva imaju priliku podnijeti projektni prijedlog za organiziranje građanskih panel rasprave, i to do 1.lipnja 2011.godine.
 
Svrha natječaja „Projekti građana“ jest istražiti inovativne metodologije i pristupe poticanja građana na aktivno sudjelovanje na europskoj razini, te poticati dijalog između građana i europskih institucija. potpora se može ostvariti za projekte koji uključuju :
 
  •  prikupljanje mišljenja građana o budućim europskim izazovima,
  •  istraživanje primjene novih metodologija kojima se promiče aktivna interakcija i rasprava među građanima na teme vezane uz europske politike koje imaju utjecaja na njihov svakodnevni život,
  •  stvaranje mehanizama kojima se građanima omogućuje razvoj građanskih kompetencija kako bi izgradili stav o procesu europskih integracija u obliku preporuka za donosioce odluka                 na europskoj razini, ili pak
  • jačanje dijaloga između građana Europe i institucija Europske unije, kako bi se osnažila uloga građana spram europskih politika i odluka koje se odnose u EU institucijama.
Građanske panel rasprave moraju uključivati najmanje 200 sudionika i organizacije/institucije iz najmanje 5 zemalja sudionica Programa (to su za sada zemlje članice Europske unije, Hrvatska, Makedonija i Albanija). Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 100.000,00 i 250.000,00 EUR.
 
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors