Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Europski fond za Balkan – natječaj za „think-tank-ove“

Europski fond za Balkan raspisao je novi ciklus natječaja unutar regionalnog programa potpora za pojedinačne i zajedničke istraživačke projekte pod nazivom „Think and link“ 2010./2011. namijenjen „think-tank“ organizacijama, te organizacijama civilnog društva koje se bave proučavanjem javnih politika, nezavisnim institutima sa područja Zapadnog Balkana.

U sklopu natječaja dodjeljivat će se financijske potpore do 15.000 Eura što obuhvaća aktivnosti istraživanja, jačanja kapaciteta i umrežavanja, te seminara i mentorstva.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 28. siječnja 2011., a više informacija o ovom natječaju uključujući Upute i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors