Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane

U sklopu programa Europa za građane natječaj za projektne prijedloge organizacija civilnog društva otvoren je do 15. veljače 2011. Natječaj, koji je raspisan u sklopu Aktivnosti 2 Aktivno civilno društvo u Europi Mjera 3 Potpora projektima organizacija civilnoga društva, ima za cilj pružiti potporu projektima organizacija civilnoga društva iz različitih država sudionica Programa. Podnositelj projektnog prijedloga mora biti organizacija civilnog društva s pravnim statusom utemeljena u državi sudionici Programa, a svaki projekt mora organizaciji koja podnosi projektni prijedlog pridružiti najmanje jednu partnersku organizaciju iz neke druge države sudionice Programa (za sada su to, uz zemlje članice Europske unije i Hrvatsku, još Makedonija i Albanija) odnosno barem jednu organizaciju iz neke od zemalja Unije.

U sklopu ovog natječaja moguće je prijaviti dvije vrste projekata:

- Projekti događanja: konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno kulturne aktivnosti i slično. Iznos potpore za ovu vrstu projekata računa se putem sustava paušalnih iznosa i fiksnih stopa, to jest izračunava se prema broju sudionika i trajanju događanja koje se organizira, a tom iznosu može se pridodati paušalni iznos od 1500 EUR za proizvodnju takozvanih komunikacijskih alata (DVD/CD, publikacija ili internetska stranica); ili
- Projekti proizvodnje i realizacije: izrada publikacija, internetskih stranica, TV/radio emisija, audiovizualnih/obrazovnih materijala, provođenje istraživanje javnog mijenja, studija, analiza, primjena novih tehnologija i slično. Za podnošenje projektnog prijedloga ove vrste valja priložiti detaljni plan proračuna.
 
Prijavne obrasce i detaljne upute za podnošenje projektnih prijedloga unutar ove mjere preuzmite ovdje (napomena: za otvaranja prijavnog obrasca potrebna je najnovija verzija Adobe Acrobat Reader-a), a za bilo kakva dodatna pitanja kontaktirajte našu Službu tehničke podrške.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors