Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Otvoreni natječaji u sklopu Programa Zajednice „Kultura“

Do 1. listopada 2010. otvoreni su natječaji u sklopu sljedećih Mjera Programa Zajednice „Kultura“:

-          Programska aktivnost 1.1: Projekti višegodišnje suradnje
-          Programska aktivnost 1.2.1: Projekti suradnje
-          Programska aktivnost 3: Potpora namijenjena analizama, prikupljanju i diseminaciji informacija te jačanju utjecaja projekata u području kulturne suradnje: projekti suradnje između organizacija uključenih u analizu kulturnih politika

Na natječajima imaju pravo sudjelovati sve kategorija neprofitnih organizacija u području kulture, osim audiovizualnih kulturnih industrija (uključujući filmske festivale), koje su pokrivene već od strane programa „MEDIA“.

Više informacija o natječajima je dostupno na stranicama hrvatske Kulturne kontakt točke koja je uspostavljena u sklopu Ministarstva kulture Republike Hrvatske u svrhu pružanja informacija i administrativno-tehničke podrške potencijalnim korisnicima programa „Kultura“.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors