Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


IPA 2009 Jačanje kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Republike Hrvatske raspisala je natječaj za dodjelu sredstava bespovratne pomoći u sklopu nacionalnog programa IPA 2009 (National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2009 – under Civil Society Facility) pod nazivom „Jačanje kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“. Projekt je usmjeren na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih partnerskih organizacija za preuzimanje aktivne uloge u javnom zagovaranju, nadgledanju i korektivnoj ulozi u odnosu na javni sektor u područjima demokratizacije i ljudskih prava (kao što su prava po osnovi dobi, zdravstvenog statusa, etničkog podrijetla, spola, spolne orijentacije, socijalnog ili ekonomskog statusa, roda, i slično) te povratka izbjeglica i integracije srpske nacionalne manjine (posebno na regionalnoj razini).
Ukupni iznos sredstava kojima će se financirati projekti u sklopu ovog drugog natječaja je 1.800.000,00 € od čega je sufinanciranje iz IPA fonda 1.6000.000,00 €, dok će ostatak od 200.000,00 € biti osiguran iz Državnog proračuna preko proračunske stavke Ureda za udruge Vlade RH.
 
Prihvatljivi prijavitelji na natječaj IPA 2009 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi su neprofitne organizacije ili formalne mreže istih, sa statusom udruga građana, udruga poslodavaca, sindikata, zaklada i javnih ustanova. Prijavitelji su obvezni nastupati u partnerstvu s najmanje jednom partnerskom organizacijom, a financirat će se projekti koji će se provoditi u hrvatskim županijama u kojima je polovica ili više od polovice teritorija identificirana kao područje od posebne državne skrbi: Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Karlovačka, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, i Osječko-baranjska. Prihvatljive aktivnosti uključuju čitav niz intervencija izravne pomoći i podrške, umrežavanja, jačanja kapaciteta i razvoja poduzetničkih vještina, podizanja javne svijesti, zagovaranja te razvijanja obrazovnih programa. Bespovratna sredstva koja se mogu zatražiti za projekte trajanja od 12 do 24 mjeseca kreću se između 50.000,00 i 250.000,00 EUR.
 
Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici EuropeAid-a i na stranicama SAFU, a možete ju preuzeti i ovdje. Rok za prijavu projektnih prijedloga u sklopu ove sheme ističe 5. listopada 2010. u 16:00 sati po lokalnom vremenu.
 
Korisnička institucija je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, koji u suradnji sa TACSO projektom organizira održavanje cjelodnevnih regionalnih informativnih radionica vezanih uz ovaJ poziva za dostavu projektnih prijedloga. Informativne radionice predviđene su u trajanju od 9 do 17 sati i to prema sljedećem rasporedu lokacija:
  •  Gospić, 13. srpnja 2010., KIC - Kulturno informativni centar, Budačka 12
  • Zagreb, 14. srpnja 2010., EU Info Centar, Trg žrtava fašizma 6
  • Split, 19. srpnja 2010., Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, Ante Trumbića 4
  • Osijek, 21. srpnja 2010., Hotel Osijek, Šamačka 4
Rok za prijavu na radionice u Gospiću i Zagrebu je 7. srpnja, a na radionice u Splitu i Osijeku 15. srpnja.
Prijavni obrazac za sudjelovanje na radionicama preuzmite ovdje. Molimo da prijavu pošaljete na broj telefaksa: 01/4599-811 ili putem ove elektronske pošte.

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors