Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Karlovačka pivovara – Natječaj za donacije u 2010.

Karlovačka pivovara objavila je natječaj za prijavu projekata s ciljem doprinosa kvaliteti života lokalne zajednice  (grad Karlovac i Karlovačka županija)

Područja Natječaja:
- humanitarne aktivnosti i djelovanje,
- sport,
- kultura,
- okoliš i
- obrazovanje
 
U okviru ovog Natječaja Pivovara će donirati 800.000 kuna, a mogu se prijaviti projekti koji se odnose u cijelosti ili djelomično na 2010. godinu. Rok za prijavu je do 5. ožujka 2010. putem e mail adrese: donacije@karlovacko.hr ili poštom na adresu Karlovačke pivovare.
 
Ostale informacije, kao i prijavni obrazac možete pronaći na www.karlovacka.com.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors