Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


ACT PRINTLAB d.o.o. – natječaj za dodjelu donacija za 2010.

ACT Printlab d.o.o. u vlasništvu udruge Autonomni Centar (ACT) objavio je natječaj za dodjelu donacija za udruge s područja Međimurske županije.

Područja natječaja su:

-         socijalno poduzetništvo – razvoj poduzetničkih aktivnosti
-         otvorene tehnologije, slobodna kultura i drugi oblici djelovanja temeljeni na razmjeni znanja
-         mediji – razvoj neprofitnih, nezavisnih medijskih projekata
 
Ukupan iznos financijskih sredstava je 50.000,00 kn, a visina financijske potpore do 10.000,00 kn, te će biti odobreno ukupno do pet potpora. Trajanje projekta je do 6 mjeseci i to u periodu od 1. veljače do 31. srpnja 2010., a na natječaj se mogu prijaviti i udruge s projektom čija provedba je u tijeku).
 
Rok za prijavu je 10. siječnja 2010.

Detaljnije informacije o natječaju kao i dokumentacija dostupni su na ACT Printlab d.o.o.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors