Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Karlovačke pivovare d.d. za dodjelu donacija u 2009.

Karlovačka pivovara d.d. objavila je natječaj za dodjelu donacija u 2009. usmjeren projektima koji zadovoljavaju javne potrebe Grada Karlovca i Karlovačke županije i to u slijedećim područjima:

  • Humanitarni projekti i djelovanje
  • Sport
  • Projekti od društvene važnosti, a tiču se: kulture, okoliša ili obrazovanja
 Kriteriji natječaja:
  • Važnost za lokalnu zajednicu (grad Karlovac i Karlovačku županiju)
  • Doprinos kvaliteti života lokalne zajednice
  • Projekt se u cijelosti ili djelomično odnosi na 2009.
Natječaj je otvoren do 23. svibnja 2009.

Ostale informacije o uvjetima natječaja dostupne su ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors