Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Hrvatskih voda

Hrvatske vode objavile su javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga iz područja upravljanja vodama u 2009. godini, te za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija udruga iz područja upravljanja vodama u 2009. godini. Hrvatske vode sufinancirat će pokriće dijela troškova za realizaciju projekata ili za održavanje skupova iz područja upravljanja vodama u 2009. godini za sastavnice vodnog gospodarstva: zaštitu od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštitu voda, najviše do 50 posto njihovog ukupnog iznosa, a ta se sredstva ne mogu koristiti za pokriće putnih troškova i troškova dnevnica za službena putovanja.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte ili održavanje svojih skupova prijaviti na propisanim obrascima s detaljnim opisom projekta ili skupa kojeg prijavljuju. Obrasci za prijavu, zajedno s detaljnim uputama za prijavljivanje, mogu se potražiti na web-stranici Hrvatskih voda, a rok za prijavu na natječaj je 11. svibnja 2009.

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors