Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Sunčanog Hvara za dodjelu donacija

Sunčani Hvar d.d. objavio je Natječaj za dodjelu donacija u 2008. godini, u ukupnom iznosu od 550.000,000 kn. Predmet natječaja mogu biti donacije iz područja: 1.) kultura, umjetnost i prosvjeta; 2.) socijalni projekti; 3.) ekološki projekti i 4.) sportski projekti. Sudionici natječaja moraju biti pravne osobe, obrtnici, registrirane udruge, asocijacije, klubovi ili društva sa sjedištem u RH. Projekti koji se prijavljuju moraju se u cijelosti ili djelomično odnositi na aktivnosti u 2008. godini. Sudionici natječaja ne mogu biti zaposlenici Sunčanog Hvara d.d. ili članovi Povjerenstva za odabir projekata, niti biti u srodstvu ili bliskom privatnom ili poslovnom odnosu sa zaposlenicima Sunčanog Hvara d.d. ili članovima Povjerenstva.   Prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu: Sunčani Hvar d.d. (natječaj za donacije), Dolac bb, 21 450, Hvar. Više informacija te pristupnicu za donacije potražite na www.suncanihvar.com.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors