Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Karlovačka pivovara – Natječaj za dodjelu donacija u 2012.

Karlovačka pivovara kao važan gospodarski subjekt u gradu Karlovcu i Karlovačko županiji, a u okviru društveno odgovornog poslovanja i doprinosa lokalnoj zajednici, objavila je natječaj za dodjelu donacija u 2012. godini.

Donacije će se dodijeliti projektima koji se odnose na grad Karlovac i Karlovačku županiju, a cilj im je podržati društvene aktivnosti i obogatiti društveni život lokalne zajednice uključujući sljedeće kriterije:
- važnost za lokalnu zajednicu (grad Karlovac i Karlovačka županija)
- kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta
- projekt se u cijelosti ili djelomično odnosi na 2012. godinu

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 10. rujna 2012., elektronski ili poštom.

Detaljnije informacije o natječaju kao i obrazac za prijavu dostupni su ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors