Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb - Jesenski krug Natječaja u 2007. godini "Žuta minuta"

Raiffaisenbank d.d. Austria objavila je Jesenski krug Natječaja za dodjelu donacija u 2007. godini «Žuta minuta» namijenjen djeci i mladima u sljedećim kategorijama:
 
-         obrazovanje,
-         sport,
-         kultura,
-         ekologija i
-         djeca i mladi s posebnim potrebama
 
Ukupan iznos sredstava koji će biti dodijeljen uspješnim projektima je 600.000 kuna.
 
Više informacija o natječaju, te pravila natječaja dostupni su na internetskoj stranici Raiffeisenbank d.d. Austria.
 
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors