Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Zagrebačka banka - Natječaj za dodjelu donacija u 2010.

Dvanaestu godinu zaredom Zagrebačka banka raspisuje javni Natječaj za dodjelu donacija, u kojem mogu sudjelovati organizacije, udruge, klubovi i društva kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata koji neposredno ili posredno utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Područja Natječaja:

Čuvamo nasljeđe - Projekti vezani uz očuvanje kulturne baštine

Znanjem do uspjeha - Projekti institucija i udruga vezani uz inovacije, natjecanja u obrazovnom programu djece i mladih do 25 godina starosti

Učinimo svijet boljim - Projekti vezani uz nezaposlene osobe VSS do 27 godina starosti te projekte vezane uz suzbijanje nasilja nad ženama

U sklopu ovog natječaja može se prijaviti jedan projekt. Za svako područje Natječaja osnovana je komisija koja odabire projekte kojima će se dodijeliti donacije Zagrebačke banke. Članovi komisija društveno su priznate osobe i ugledni stručnjaci iz određenog područja djelovanja.
 
Uvjeti prijave na Natječaj:
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je ispuniti pristupnicu, koja mora biti ovjerena potpisom ovlaštene osobe i pečatom. Uz pristupnicu obavezno je priložiti rješenje o registraciji udruge/organizacije nositelja projekta. Pristupnica uz popratni materijal ne vraća se sudionicima Natječaja (stoga Zagrebačka banka moli prijavitelje da ne šalju originale popratnih dokumenata).
Rok prijave za sva područja Natječaja je 16. kolovoza 2010, a rezultati će bit objavljeni u listopadu 2010. Svi sudionici Natječaja o rezultatima će biti obaviješteni pisanim putem (na adresu navedenu u pristupnici), putem medija i putem web stranice Zagrebačke banke (www.zaba.hr).
 
Dodatne informacije mogu se zatražiti u Informacijskom centru Zagrebačke banke, na brojeve telefona: 0800-00-24 ili 01/ 3773-333, odnosno putem e-maila:

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors