Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaji Nacionalne zaklade u 2009.

Nacionalna zaklada objavila je dva natječaja za odobravanje financijskih potpora te tri poziva za iskaz interesa za suradnjom s organizacijama civilnog društva.

Natječaji se odnose na dva područja:
 
a)      Demokratizacija i razvoj civilnog društva – dvije kategorije potpora (ukupno 40 potpora):
-         od 50.000,00 do 150.000,00 kuna - za projekte udruga i privatnih zaklada
-         do 40.000,00 kuna – za novoosnovane mreže udruga
 
b)      Institucionalne potpore stabilizaciji i/ili razvoju udruge - odobravaju se na razdoblje od 3 godine, a  dodjeljuju se u tri kategorije:
-         do 380.000,00 kuna godišnje – do 10 potpora
-         do 170.000,00 kuna godišnje – do 10 potpora
-         do 60.000,00 kuna godišnje – do 10 potpora
 
Rok za prijavu na navedene natječaje je do 21. rujna 2009.
 
Područja Poziva za iskaz interesa:
 
a)      Istraživanja vezana uz pozicioniranje i razvoj civilnog društva u RH – visina financijske potpore je od 100.000,00 do 150.000,00 kuna, a bit će odobreno najviše 3 istraživačka projekta
b)      Neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnog društva – iznos sredstava po projektu je od 50.000,00 do 150.000,00, a najviše će biti odobreno 10 potpora
c)      Međunarodna razvojna pomoć: „Suradnjom do razvoja“ – visina financijske potpore je od 100.000,00 do 1500.000,00 kuna, a najviše će biti odobreno 5 potpora
 
Rok za prijavu u okviru Poziva za iskaz interesa je do 21. rujna 2009.

Detaljne informacije kao i natječajna dokumentacija dostupni su na stranicama Nacionalne zaklade.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors