Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Grad Zagreb objavio natječaj za promicanje ljudskih prava

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba objavilo je javni natječaj za ostvarivanje financijske potpore za sufinanciranje programa/projekata udruga sa područja promicanja ljudskih prava za 2009. Maksimalna visina financijske potpore je 50.000.00 kuna, a potpore se dodjeljuju za sufinanciranje programa/projekata koji su od interesa za Grad Zagreb i to iz područja:

1.  suzbijanje rasne i druge diskriminacije - razvijanje multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava i nenasilnog rješavanja sukoba;
2.  promicanje ravnopravnosti spolova - podizanje javne svijesti o ljudskim pravima žena;
3.  nacionalne manjine - osvješćivanje građana u svrhu učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, suzbijanje stereotipa i predrasuda prema nacionalnim   manjinama;
4.  vjerska prava i slobode - promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje na području Grada.
 
 
Rok za prijavu je 17. travnja 2009., a prijavne obrasce i detalje vezane uz prijavu potražite na internetskim stranicama Grada Zagreba.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors