Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala dva natječaja i dva poziva za iskaz interesa

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je dva natječaja za dodjelu institucionalnih podrški u području djelovanja saveza i udruga osoba s invaliditetom te u području djelovanja udruga iz Domovinskoga rata. Pored toga, raspisana su i dva poziva za iskaz interesa u području suradnje na razvoju sposobnosti novoosnovanih udruga te u području suradnje na razmjeni znanja.

I. NATJEČAJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH PODRŠKI

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE (u području djelovanja saveza i udruga osoba s invaliditetom)
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj i/ili područnoj (regionalnoj) razini u 3 kategorije:
(a) do Kn 150.000,00 – do 20 podrški
(b) do Kn 100.000,00 – do 20 podrški
(c) do Kn 50.000,00 – do 10 podrški
te do 13 podrški za saveze udruga osoba s invaliditetom u iznosu od Kn 200.000,00 do 650.000,00
uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja.
Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Rok za prijavu: do 15. veljače 2014. godine
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE (u području djelovanja udruga iz Domovinskoga rata)
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama iz Domovinskoga rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske i to u 3 kategorije:
(a) do Kn 400.000,00 – do 6 podrški
(b) do Kn 200.000,00 – do 13 podrški
(c) do Kn 50.000,00 – do 21 podršku
uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja.
Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Rok za prijavu: do 15. veljače 2014. godine
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
II. POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU
 
SURADNJA NA RAZVOJU SPOSOBNOSTI NOVOOSNOVANIH UDRUGA: „ZNANJEM DO USPJEHA"
Poziv je namijenjen isključivo udrugama koje djeluju najmanje 6 mjeseci od raspisivanja Poziva za suradnju u području razvoja novoosnovanih udruga, a za koje će se osigurati podrška Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u specifičnim područjima djelovanja novoosnovanih udruga te Regionalnih mreža kroz Program razmjene znanja i iskustava na razini RH.
Poziv je otvoren kontinuirano, do 24. listopada 2014. godine, ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava (Kn 50.000,00).
Cjelokupna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
SURADNJA NA RAZMJENI ZNANJA: „ZNANJE BEZ GRANICA”
Poziv je namijenjen isključivo udrugama za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B). U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C).
Poziv je otvoren kontinuirano, do 10. studenoga 2014. godine, ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava (Kn 300.000,00).
Cjelokupna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors