Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Zaklada "Kultura nova" objavila je javne pozive na predlaganje projekata i programa te na iskaz interesa za suradnju

Zaklada "Kultura nova" je 3. lipnja 2013. godine na službenim mrežnim stranicama www.kulturanova.hr u okviru Programa podrške 2013 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje projekata/programa u 2014. godini. Indikativni proračun Programa podrške 2013 iznosi 5.130.000 kn.

Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2013. godine.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade http://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2013, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2013, uključujući prijavnice u elektroničkom obliku i dodatne obrasce za pojedina programska područja.

Program podrške 2013 obuhvaća četiri sljedeća programska područja:

Programsko područje 1: Operativna podrška za programski razvoj
• a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
• a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
• b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
• b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn
Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
• a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
• b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
• c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi
• a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
• b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn
Programsko područje 4: Pilot program — Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi
Programsko područje 4 ostvaruje se kao pilot program putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Napominjemo da se pitanja o Programu podrške 2013 mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 3. 6. 2013. do 31. 7. 2013. i od 16. 8. 2013. do 4. 9. 2013.
 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors