Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva natječaja za sufinanciranje projekata udruga ukupno vrijednih 3 milijuna kuna.

Sufinancirat će se projekti koji se odnose na istraživanje i izradu stručnih analiza i studija, promociju i edukaciju u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a sve u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog razvoja. Sredstva će se odobravati i za ekološko obrazovne projekte udruga hrvatskih branitelja kojima se, uz ostalo, želi postići rehabilitacija i aktivno uključivanje hrvatskih branitelja u društvo. Na natječaje će se moći prijaviti i projekti koji su ugovoreni u okviru programa Europske unije tijekom 2012. i 2013. godine. Ti projekti mogu ostvariti sredstva Fonda samo u dijelu koji nije sufinanciran iz europskih fondova.
 
Pravo na prijavu projekata imaju organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama, čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite okoliša, poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Za pojedini projekt, ovisno o njegovoj vrijednosti i učincima koji se njime postižu mogu biti odobrena sredstva donacije u iznosu do 200.000,00 kuna.
 
Ponude se dostavljaju do 10. lipnja 2013. godine, a sve upute i obrasci za prijavu projekta mogu se pronaći na web stranici Fonda – www.fzoeu.hr
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors