Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj za Nagradu Zaklade Erste za društvenu integraciju

Zaklada ERSTE raspisuje natječaj za Nagradu Zaklade ERSTE za društvenu integraciju, u 13 zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe: Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Moldaviji, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu. Natječaj je otvoren za neprofitne organizacije koje žele prijaviti efikasne, inovativne i održive projekte koji doprinose društvenoj integraciji jedne (ili više) marginaliziranih skupina (etničkih manjina, osoba sa invaliditetom ili mentalnim poteškoćama, pripadnika LGBT populacije, ovisnika, djece, starijih, žena, beskućnika, Roma, emigranata, siromašnih, zatvorenika, prognanika, povratnika itd).
 

Prijave se mogu poslati u periodu od 3. rujna do 11. studenog 2012. godine, a više informacija pronađite ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors