Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Poziv na iskaz interesa za suradnjom na području decentralizacije financijske potpore razvoju civilnog društva za područje Slavonije i Baranje

Nacionalna zaklada je 5. listopada 2007. godine raspisala poziv na iskaz interesa za suradnjom na području decentralizacije financijske potpore razvoju civilnoga društva i to isključivo za područje Slavonije i Baranje. Poziv je otvoren za sve javne ili privatne zaklade čija svrha osnivanja sadrži i potporu razvoju civilnoga društva. Ovim pozivom pozvane su sve zainteresirane regionalne/lokalne zaklade na suradnju u preuzimanju i provođenju decentraliziranog programa dodjele financijske potpore za područje Slavonije i Baranje. Regionalne/lokalne zaklade od Nacionalne zaklade preuzet će provođenje natječaja za financiranje građanskih inicijativa “Naš doprinos zajednici” za prijave iz sljedećih županija: Osječko baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska.
Rok za podnošenje ponuda: do 25. listopada 2007. godine.
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Nacionalne zaklade.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors