Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj zaklade Anna Lindh za 2012.

Zaklada Anna Lindh objavila je natječaj za potporu projektima koji promiču mobilizaciju i osnaživanje civilnog društva za uključivanje građana sukladno Strategiji 4D Zaklade, koja podupire međukulturni dijalog kao čimbenik mobilizacije civilnog društva, s ciljem vrednovanja različitosti, promicanja sudjelovanja u izgradnji otvorenog društva i demokracije te poticanje uključivosti i održivog ljudskog razvoja.

Ukupni raspoloživi iznos u sklopu ovog natječaja je 1.350.000 Eura te će potpora za pojedinačne projekte biti u rasponu od 20.000 do najviše 35.000 Eura.

Rok za prijavu je 16. travnja 2012. do 16 sati po Egipatskom vremenu (GMT+2).

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors