Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Zaklade „Slagalica“ iz Osijeka - „Malo za puno – Male potpore za velike promjene“

Zaklada za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Osijeka objavila je natječaj za financijske potpore projektima s područja grada Osijeka, „Malo za puno – Male potpore za velike promjene“.

Programska područja rezultat su istraživanja i stalne analize potreba koje Zaklada provodi od 2009.:

1. Mladi u zajednici (aktivno građanstvo među mladima, poticanje kreativnosti, dobro, razvoj solidarnosti i promocija tolerancije među mladima te jačanje socijalne kohezije)
2. Socijalne inovacije (novi pristupi i aktivnosti za rješavanje problema socijalne isključenosti, inovativni modeli socijalne intervencije i prevencije koji podupiru solidarnost među generacijama i rješavanje problema socijalno marginaliziranih).
3. Varijacije u kulturi je novo područje u 2011.  namijenjeno pokretanju novih ili provedbi postojećih aktivnosti u području kulture i stvaralaštva (glazba i glazbeno scenska umjetnost, ples i pokret, kulturno umjetnički amaterizam, dramska umjetnost, likovna umjetnost, nove medijske kulture itd.)

U sklopu natječaja osigurana su sredstva iz fonda Zaklade „Slagalica“, u iznosu od 18.000 kn, Grada Osijeka, također 18.000 kn, te će se iznos povećavati donacijama građana i poslovnog sektora. Visina pojedinačne financijske potpore je do 10.000 kn te će biti dodijeljeno ukupno 6 potpora. Uz redovite natječaje Grada Osijeka, ovo je jedini program financijskih potpora na koji se mogu prijaviti isključivo udruge i neprofitne ustanove sa sjedištem u gradu Osijeku.

Rok za prijavu na natječaj je 31. listopada 2011.

Više informacija ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors