Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Objavljen natječaj Zaklade Anna Lindh za 2010.

Zaklada Anna Lindh je objavila natječaj za potpore u 2010. na temu „Gradovi, migranti i raznolikost“.

Svrha projekta je promoviranje socijalne i kulturne raznolikosti nasljeđa migranata, posebno u urbanim sredinama, potpora transnacionalnim aktivnostima civilnog društva radi povezivanja i međukulturnog dijaloga na području Euro-Mediterana, kao i jačanje uloge migranata u razvojnim procesima. Projektom se također namjerava poticati međukulturne pristupe, kao i raznolikosti radi prevencije stereotipa i ksenofobije te provedbu inovativnih aktivnosti u području razvijanja kulture mira i suživota.

Ukupan iznos raspoloživ u okviru ovog natječaja je 500.000 Eura, a sredstva dostupna po pojedinom projektu iznose od 10.000 do 20.000 Eura, uz napomenu da je tražena potpora za zemlje EU maksimalno 60%, dok je za prijavitelje iz zemalja Mediterana 70% ukupnih troškova projekta.
 
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 1. studenoga 2010. Za prijavu na ovaj natječaj također je potrebno pristupiti članstvu nacionalne mreže (Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu) do 20. rujna 2010.

Više informacija kao i Upute za prijavitelje možete pronaći ovdje.

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors