Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Zaklade ERSTE za društvenu integraciju

Zaklada ERSTE po treći puta je objavila natječaj za Nagradu Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2011. Cilj ove Nagrade, koja se dodjeljuje jednom u dvije godine, je promoviranje i nagrada organizacijama u javnom i neprofitnom sektoru koje ljudske vještine, resurse i inicijative usmjeravaju na društvenu integraciju skupina koje su na marginama društva.

Natječaj je otvoren za organizacije iz javnog sektora i građanskog društva, privatne inicijative, vjerske zajednice i medije i to na području sljedećih zemalja: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Slovačka, Slovenija ili Srbija. Prihvatljive organizacije su one koje za cilj imaju unaprjeđenje društvene integracije, stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene, uključivanje korisnika i pozitivan utjecaj projekta na njihove živote.
 
Ukupni iznos Nagrade od 610.000 € dodijelit će se za:
-          30 najboljih projekata,
-          dvije specijalne nagrade žirija,
-          nagradu stručnjaka i
-          nagradu za dobro upravljanje.
 
Rok za podnošenje prijava je 30. studenoga 2010.

Detaljnije informacije o natječaju uključujući način prijave možete pročitati ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors