Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2010. godinu na poziciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava projekata udruga je do 25. veljače 2010.
 
Prijavni obrazac i napitak za pripremu proračuna možete preuzeti sa stranica Ureda za suzbijanje zlouporabe droga vlade RH.

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors