Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova 2009.

Ured za ravnopravnost spolova objavio je natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009. godinu na poziciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u okviru područja

Jačanje institucionalnih mehanizama – Edukacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova“
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava, kao i visina financijske potpore je 200.000,00 kuna, a predviđeno trajanje je 7 mjeseci, s početkom provedbe 1. listopada 2009. do 1. svibnja 2010.
 
Rok za prijavu je do 15. kolovoza 2009.
 
Dodatne informacije o natječaju uključujući i obrasce za prijavu dostupni su na stranicama Ureda za ravnopravnost spolova.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors