Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je 18. veljače raspisalo Natječaj za predlaganje projekata udruga u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis projekata koje prijavljuju za dobivanje potpore, a rok za prijavu je 20 dana od dana raspisivanja natječaja. Uz original potrebno je priložiti i pet kopija (ukupno šest) tražene natječajne dokumentacije, s kompletnim prilozima, isključivo poštom, uz napomenu «Za natječaj projekata udruga» i poslati na adresu:
 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ulica Republike Austrije 20
Zagreb
 
Obrasce za prijavu i detalje natječaja potražite na Internet stranicama Ministarstva.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors