Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga objavio je javni natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009.

Udruge, čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj, svoje projektne prijedloge mogu prijaviti za dvije vrste financijske potpore:
 
Projekte – koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području prevencije ovisnosti o drogama, posebice preventivne programe usmjerene na rizične skupine djece i mladih, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine
 
Projekte – koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rješavanja postojećih problema u području resocijalizacije ovisnika o drogama, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine
 
Najveći iznos koji će biti odobren po projektu je 100.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje prijava je 16. veljače 2009.

Više o natječaju uz obrasce za prijavu dostupni su na www.uredzadroge.hr.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors