Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavilo je Poziv za prijavu udruga za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava Državnog proračuna u 2008. godini.
 
Na natječaj se mogu javljati udruge iz područja zdravstva, udruga osoba s invaliditetom koje djeluju u području socijalne skrbi te udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću. U okviru natječaja financirat će se jednogodišnji i višegodišnji projekti i programi, ali su udruge u mogućnosti dobiti i jednokratne potpore.
 
Obrasci za prijavu, naputci za pripremu prijava kao i rokovi za podnošenje prijava mogu se preuzeti ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors