Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo natječaj za projekte usmjerene obitelji i zaštiti od nasilja u obitelji

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je poziv za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2008. u području zaštite od nasilja u obitelji.

Prihvatljiva područja te aktivnosti za prijavu projektnih prijedloga:

1. potpora obiteljima s četvero i više djece (projekti usmjereni afirmaciji uspješnog roditeljstva te projekti usmjereni stjecanju dodatnih znanja i vještina djece i mladih iz obitelji s četvero i više djece);

2. potpora trudnicama, rodiljama, mladim roditeljima i njihovim obiteljima (projekti edukacije stručnjaka u području skrbi o majkama i djeci najranije dobi, edukacije trudnica i članova obitelji te za afirmaciju dojenja;

3. afirmacija uspješnog roditeljstva (projekti za promicanje kvalitetnih partnerskih odnosa i roditeljske odgovornosti, namijenjeni jačanju roditeljskih kompetencija, kao i jednoroditeljskim obiteljima;

4. unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji (projekti usmjereni prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji, osnaživanju žena žrtava nasilja za zapošljavanje i samozapošljavanje, te informiranju i senzibilizaciji javnosti za problematiku nasilja u obitelji)


Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30 dana od dana objave u «Vjesniku» (16. travnja 2008.).
 
Detaljnije informacije o natječaju te prijavni obrazac dostupni su na stranicama Ministarstva.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors