Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo natječaj u područjima za djecu i za mlade

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je poziv za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2008. Natječaj se odnosi na projekte koji donose nove ideje, te modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema i to u sljedeća dva područja:

  • potpora djeci (projekti usmjereni unapređivanju položaja djece iz siromašnih obitelji, zaštiti djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja sukoba i promicanju prava djece te zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu

  • potpora mladima (projekti usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, poštivanja različitosti, ljudskih prava i sudjelovanja mladih u društvu, izdavanje informativnih glasila usmjerenih temama mobilnosti, zdravim stilovima života, neformalnom obrazovanju i volonterstvu; edukacija mladih voditelja i izviđačkih instruktora


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u «Vjesniku» (16. travnja 2008.).

Više o natječaju na stranicama Ministarstva.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors