Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika. Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

  1. Resocijalizacija ovisnika 
  2. Rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna.
 
Rok za dostavu prijava je 6. kolovoza 2015. godine, a sve informacije pronađite ovdje.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors